Privacy & copyright

GDPR

Een nieuw Algemeen Reglement ter bescherming van de Gegevens (GDPR) is in voege getreden op 25 mei 2018. Op basis van dit Europees reglement moeten wij uw akkoord krijgen voor het bezit van uw persoonlijke gegevens wanneer u lid wordt.

Momenteel is KV PONDEROZA vzw , voor ieder van zijn leden, in het bezit of kan de volgende gegevens bezitten: Naam – Voornaam — geboortedatum – Adres – E-mail adres – naam van de hond & Ras – familiale verzekering in uw bezit op het ogenblik dat u lid werd.
Het bezit van deze gegevens heeft enkel tot doel om een register van de leden bij te houden, lidkaarten te maken, lidgelden te innen, de leden uit te nodigen voor activiteiten georganiseerd door de club en dit conform aan de statuten en de wetgeving en andere van kracht zijnde reglementen, ook degene die door de Belgische en internationale kynologische autoriteiten opgelegd worden.
Sommige van deze gegevens kunnen of moeten medegedeeld worden aan de kynologische instanties zoals de KMSH, de VdA, FCI of andere autoriteiten.

Image

KV PONDEROZA vzw zal nooit deze gegevens gebruiken of overmaken aan derden voor commerciële doeleinden, behalve na de bekomen toelating voor een welomschreven doel. Wanneer u ophoudt lid te zijn van KV PONDEROZA vzw, kan u vragen dat uw gegevens uit ons register verwijderd worden. Teneinde tegemoet te komen aan de voorschriften van het Algemeen Reglement ter bescherming van de Gegevens (GDPR) en ons toe te laten verder met u te communiceren, vragen wij u om ons uw akkoord te geven voor het bezit en het gebruik van deze gegevens en deze mail terug te sturen voorzien van uw naam en voornaam.

Wij dienen voor ieder lid het akkoord te ontvangen.

Website

De gegevens die noodzakelijk zijn om zich te registreren als lid worden via het formulier op de website, doorgestuurd naar het bestuur van KV Ponderoza. Verder is er een link naar Facebook waar een andere privacy regeling van kracht is. Ook is er een link naar de locatie diensten van Google. Ook daar gelden er andere privacy regels.

Copyright

De inhoud van deze website is zorgvuldig opgemaakt door vrijwilligers, gelieve deze dan ook te respecteren en niet te kopiëren. De foto’s zijn gemaakt door Ronny Gevaert. Ook worden er foto’s gebruikt van unsplash.com
.
.